Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi
Kontakt do WBE Łódź

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi

ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź, budynek nr 5, I piętro

e-mail: wbelodz@ron.mil.pl

Wykaz telefonów kontaktowych

Dyrektor 261 444 367

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny księgowy 261 444 420
Księgowość 261 444 541

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-PERSONALNA
Kierownik sekcji 261 444 367
Sekretariat - fax 261 444 377
Kancelaria 261 444 386
Administracja 261 444 396
Specjalista 261 444 540

WYDZIAŁ EMERYTALNO-RENTOWY
Szef wydziału 261 444 123
Starszy specjalista 261 444 335
Specjalista 261 444 146

St. inspektor ds.emerytalnych,windykacja, Fundusz Świadczeń Socjalnych C, Ę, H, N, Ń, O, Ó, X, Y, Z, Ż, Ź

261 444 433
St. inspektor ds. emerytalnych, windykacja, Fundusz Świadczeń Socjalnych I, Ł,S,Ś 261 444 126
St. inspektor ds. emerytalnych, windykacja, Fundusz Świadczeń Socjalnych B, D, L, U 261 444 543
St. inspektor ds. emerytalnych, windykacja, Fundusz Świadczeń Socjalnych A, F, R, W 261 444 427
St. inspektor ds. emerytalnych, windykacja, Fundusz Świadczeń Socjalnych Ć, J, P, T 261 444 378
St. inspektor ds. emerytalnych, windykacja, Fundusz Świadczeń Socjalnych E, G, M, V 261 444 103
St. inspektor ds. emerytalnych, windykacja, Fundusz Świadczeń Socjalnych K 261 444 434
Inspektor dyżurny 261 444 230
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych