Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi
Aktualności
24.02.2017

Informacje dotyczące bieżących wskaźników, stawek i limitów

 

Kwota

Rodzaj

Okres obowiązywania


ŚWIADCZENIA

1.029,80 zł

najniższe emerytalne

od 1.03.2018

772,35 zł

Renta inwalidzka z tytułu częściowej niezdolności do pracy

od 1.03.2018

1.029,80

Renta inwalidzka z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

od 1.03.2018


DODATKI

215,81 zł

dodatek pielęgnacyjny

od 1.03.2018

323,76 zł

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidzkiej

od 1.03.2018

32,78 zł

dodatek kompensacyjny

od 1.03.2018

215,84 zł

dodatek kombatancki

od 1.03.2018

405,67 zł 

dodatek dla sieroty zupełnej 

od 1.03.2018


ZASIŁEK POGRZEBOWY

4.000,00 zł

 

1.03.2011


LIMIT DOPUSZCZALNYCH PRZYCHODÓW DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

3.236,00 zł

miesięczny limit ograniczający

od 1.06.2018

6.009,70 zł

miesięczny limit zawieszający 25% świadczenia

od 1.06.2018


PODATKI 2018 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

 

85.528,00 zł

18 % podstawy obliczenia - kwota zmiejszająca podatek

85.528,00 zł

 

15.395,04 zł + 32 % nadwyżki ponad 85.528,00 zł

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych