Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi
Akty prawne

Akty Prawne

Wykaz aktów prawnych

Nr Nazwa Plik

Dz.U.2017r. poz. 2225

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 roku
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin

pobierz (doc)

Dz.U. z 2012r. poz. 194

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

pobierz (pdf)

Dz. U z 2004r. Nr 108 , poz 1147 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

pobierz (doc)

Dz. U. 2018. 173 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

pobierz (doc)

Dz. U z 2009r. Nr 107, poz. 890 z późn. zm.

Rozporządzenie MON z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi

pobierz (doc)

Dz.U.2017.1383  z późn. zm.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

pobierz (doc)

Dz.U z 2011r. nr 205 poz.1203

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa

pobierz (pdf)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych