Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi
Druki

Druki

 

 

Wykaz druków

  

 

L.p. Nazwa Plik
1.

WNIOSEK O DOLICZENIE DO WYSŁUGI OKRESÓW PRACY PO ZWOLNIENIU ZE SŁUŻBY

pobierz

2.

WNIOSEK O DOLICZENIE DO WYSŁUGI OKRESÓW PRACY PRZED POWOŁANIEM DO SŁUŻBY

pobierz

3.

WNIOSEK O DOLICZENIE DO WYSŁUGI OKRESU SŁUŻBY W RAMACH NSR

pobierz

4.

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA RWKL

pobierz

5.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU SOCJALNEGO

pobierz

6.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO EWU I RIU

pobierz

7.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO RENTY RODZINNEJ

pobierz

8.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA WETERANA POSZKODOWANEGO

pobierz

9.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

pobierz

10.

WNIOSEK O WYSTAWIENIE LEGITYMACJI  pobierz
11.

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ZAŚWIADCZENIA DO AMW

pobierz
12. 

WNIOSEK O ZGŁOSZENIE DO NFZ

pobierz
13. WNIOSEK O ZGŁOSZENIE CZŁONKÓW RODZINY DO NFZ pobierz
14.

WNIOSEK O WYREJESTROWANIE Z NFZ

pobierz
15. 

OŚWIADCZENIE - ZMIANA ADRESU, URZĘDU SKARBOWEGO, RACHUNKU BANKOWEGO

pobierz
16. OŚWIADCZENIE O OSIĄGANYCH PRZYCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz
17. OŚWIADCZENIE O OSIĄGANYCH PRZYCHODACH pobierz
18. OŚWIADCZENIE O OSIĄGNIĘCIU DOCHODÓW W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ STANOWIĄCĄ GÓRNĄ GRANICĘ PIERWSZEGO PRZEDZIAŁU SKALI PODATKOWEJ pobierz
19.

OPINIA LEKARSKA O USTALENIU NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

pobierz

20. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE OPODATKOWANIA DOCHODÓW ŁĄCZNIE Z MAŁŻONKIEM LUB NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA OSÓB SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI pobierz
21. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA (NP. O WYSOKOŚCI WYPŁACANEGO ŚWIADCZENIA) pobierz
22. WNIOSEK O OBLICZENIE I POBIERANIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY BEZ KWOTY MIESIĘCZNEGO ZMNIEJSZENIA pobierz
23. WNIOSEK O OBLICZENIE I POBIERANIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY STOSUJĄC WYŻSZĄ STAWKĘ PODATKOWĄ OKREŚLONĄ W SKALI PODATKOWEJ pobierz
24. WNIOSEK O PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ WDOWY/WDOWCA PO KOMBATANCIE pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych