Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi
Strona Głowna

 

 UWAGA

 W dniu 17.10.2016 r. otwarto bezpośrednie wejście do Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi. Furtka znajduje się po prawej stronie bramy wjazdowej do kompleksu.

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które korzystają z parkingu przy kompleksie są zobowiązane do pobrania przepustki samochodowej w Biurze Przepustek zgodnie z wymogami Służby Dyżurnej.

 

 

 

 

 

 

WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W ŁODZI

 

 

przyjmuje interesantów w godzinach:

pn: 7:30-18:00
wt,śr,czw,pt: 7:30-15:30

Zgodnie z art. 253 KPA, Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 9.00 - 11.00, po uprzednim umówieniu telefonicznym tel. 261 444 367.

 

 

 

fot 60W celu usprawnienia obsługi interesantów udostępniliśmy na naszych stronach wykazy aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz stosowanych druków (formularzy). Dokumenty te można pobrać w zakładce Akty prawne i Druki.

Udostępniamy listę przydatnych adresów internetowych w zakładce Aktualności.

Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu 

 


  

 FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Świadczeniobiorca może korzystać, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu świadczeń socjalnych między wojskowymi organami emerytalnymi /Dz.U. z 2009 r. Nr 107, poz. 890 z późn. zm./ z następujących świadczeń socjalnych:

 

1) zapomfot15oga pieniężna
2) zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej
3) częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych
4) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla dzieci pobierających rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z      wykonywaniem zadań służbowych, które ukończyły 16 lat do zakończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Czytaj więcej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych